Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

300 Yrd Shuttle (лактат Tolerance Test)

Настройте маркери (конуси) в yrd интервали 10 място да 50yrds. Този тест има за цел да тества вашата система лактат и висока интензивност работи. Този тест се прави с промяна на посоката, за да се симулира реална игра. Това тестват способността Ви да се поддържа висока интензивност работи. Почивайте минимум 5 минути betweent тези тестове. Тази дейност може да се използва и учение аа. Средното време, е една минута, за да завършите.

Фиг 1. 300yrd Shuttle Test