Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Illinois Agility Test

Тестът за гъвкавост в Илинойс (Getchell, 1979) е често използван тест за гъвкавост в спорта. Той измерва способността за промяна на позицията и посоката. Дължината на курса е 10 метра, а ширината (разстоянието между началната и крайната точка) е 5 метра. Четири конуса се използват за отбелязване на началото, финала и двете повратни точки. Други четири конуса са разположени по средата на еднакво разстояние. Всеки конус в центъра е разположен на разстояние 3.3 метра. Субектите трябва да лежат на предната си част (главата до стартовата линия) и ръцете им да бъдат с раменете си. В командата 'Go' стартира хронометърът и спортистът се качва възможно най-бързо и се движи около посоката в посочената посока, без да пречупва конусите до финалната линия, в която времето се спира.

Фиг 1. Illinois Agility Test


оценка Мъжките Женските
отличен <15.2 <17.0
добър 16.1-15.2 17.9-17.0
Средно аритметично 18.1-16.2 21.7-18.0
Справедлив 18.3-18.2 23.0-21.8
беден > 18.3 > 23.0