Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

T-Test (Agility)

Задайте четири конуса, както е показано на илюстрацията по-горе (5 yards = 4.57 m, 10 yards = 9.14 m). Субектът започва от конус А. По командването на таймера, субектът спринтва към конуса B и докосва основата на конуса с дясната си ръка. След това завиват наляво и се разбъркват настрани, за да стигнат до конуса C, и също докосват основата му, този път с лявата си ръка. След това се придвижват настрани надясно, за да се стича конус D и докосване на основата с дясната ръка. След това се разбъркват обратно до конуса Б, като се докосват с лявата ръка, и се въртят назад до конуса А. Хронометърът спира, докато преминават конус А. Играчите не могат да кръстосат краката си при разбъркване или пътеката не се брои. Имайте предвид, че има много варианти на T-Test.

Фиг 1. Т-тест

Мъжките (секунди) Женските (секунди)
отличен <9.5 <10.5
добър 9.5 да 10.5 10.5 да 11.5
Средно аритметично 10.5 да 11.5 11.5 да 12.5
беден > 11.5 > 12.5