Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Футбол Plan Session (UK)

Този шаблон за сесия, който може да се използва за планиране на типа упражнения и тренировки за конкретна тренировка. Този план може да бъде отпечатан на хартия A4 (Великобритания).

{edocs} /images/drills/trainingplancolourUK.pdf,820,600 {/} edocs