Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Влизане
Регистрация


Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Soccer Довършителни Бургии 9-11yrs

В тези упражнения са установени тренировки за финиширане на футбола и упражнения за развиване на футболна техника в ранните години на развитие на играчите. Тези тренировъчни сесии не са подложени на никакъв или ограничен натиск в началните фази на развитие и придобиване на умения.

Подкатегориите

Разположения Стрелба

Довършителни тренировки с елементи на налягане (или пасивни или активни) изискване на футболистите да се развива довършителни техника под натиск.

Технически Довършителни бормашини

Довършителни тренировки, които поставят футболисти в ситуации, в които те са задължени да използват специфични довършителни умения и техники. Високото ниво на техническа способност се развива. Като цяло в ООН-противопоставя ситуации.