Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Professional Soccer Coaching Disclaimer

Professionalsoccercoaching.com декларира, че материалите (футболни тренировки и футболен треньор бормашини), намерени на този сайт са подготвени въз основа на методи, наблюдавани по време на публични обучения на разположение за цялата общественост на професионални футболни отбори и академии или чрез използване на сесии и обучителни упражнения на авторите на сайта . Тренировки на футболисти и плановете тренировъчни футболни сесии / обучение са представителства на наблюдавани сесии и са интелектуална собственост изключително prosoccerdrills.com собствениците. Тренировките и сесиите не са предоставени от или свързани с конкретен футболен клуб или друго трето лице, субект.

I (автор на този уеб сайт - www.prosoccerdrills.com) не претендира да бъде всякакъв вид на експерт. Аз съм просто се опитва да се събира информация, че съм прочел в книгите, в интернет или че е бил представен за мен от информирани източници, или от моя собствен опит като футболист, студент и треньор.

Аз не съм отговорен или отговорен за всяко физическо или юридическо лице за каквито и да било грешки, съдържащи се в този сайт, или за някакви специални, случайни или последващи щети, причинени или твърди, че са причинени пряко или косвено от информацията, съдържаща се в този сайт. Всяко прилагане на техники, идеи и предложения на този уеб сайт е изцяло по преценка на читателя и риск.

Насърчавам ви да търси подходяща медицинска помощ или грижи за всяка ситуация или проблем, който може да се наложи, по-специално за дейностите и упражненията, описани в програмите и статии в Professionalsoccercoaching.com обучение могат да бъдат опасни и може да доведе до нараняване или смърт. Трябва да се консултирате с лицензиран лекар, преди да участват в някоя от дейностите, описани по Professionalsoccercoaching.com.

Professionalsoccercoaching.com не дава никаква гаранция, че услугите на своите обекти "ще бъдат без прекъсвания, безопасни или без грешки безплатно. Professionalsoccercoaching.com не гарантира точността и пълнотата на всяка информация във или предоставена във връзка с неговия сайт. Professionalsoccercoaching.com не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, или за резултатите, получени от използването на тази информация.

Вие разбирате и се съгласявате, че всеки материал и / или да се изтеглят данни или получени чрез използването на обектите Professionalsoccercoaching.com в противен случай е по ваша преценка и риск и че вие ​​ще бъдете единствено отговорен за всички щети, за да си собствена компютърна система или загуба на данни че резултатите от мишката, като материал и / или данни.

Вие се съгласявате да обезщетите и собственика и приносители на Professionalsoccercoaching.com безвреден от всеки иск или претенция, включително разумни такси за адвокати ", направени от трета страна поради или произтичащи от вашето използване на Professionalsoccercoaching.com.