Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Теория на тактическата периодизация

Моделът за обучение е подробно описан в 4 взаимосвързаните моменти на игра, обучавайки специфични поведения в серия от упражнения, които предизвикват специфичен стил на игра. Всяка фаза е очертана по-нататък във физическата област на футболното игрище, с което е свързана определена тема. Използвайте интерактивния модел по-долу, за да свържете различните фази на обучение.