Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Търсене - Tags
Търсене - Съдържание
Влизане
Регистрация


Футболно оборудване
Магазин Puma.com

Модел за обучение

Моделът за обучение е подробно описан в 4 взаимосвързаните моменти на игра, обучавайки специфични поведения в серия от упражнения, които предизвикват специфичен стил на игра. Всяка фаза е очертана по-нататък във физическата област на футболното игрище, с което е свързана определена тема. Използвайте интерактивния модел по-долу, за да свържете различните фази на обучение. Тактическа периодизация, За подробности относно тази методология вижте Теория на тактическата периодизация.


Следвайки Макро и Под-принципите на нашия Игрален Модел, ние изграждаме Периодичен Обучителен Календар с помощта на Макроцикли и Микроцикли, за да постигнем целите на обучението, като вземем предвид различните фази на сезона на отборите (т.е. Учебен план Учебният план за учебната програма или за футболния коучинг може да се използва за осигуряване на рамка и идентифициране на аспекти на играта, които се определят като съществени за развитието на конкретен стил и методология на играта. Целта не е учебна програма с твърди насоки, които формират стандартизиран модел, който ограничава творчеството на треньорите. Целта е да се разработи общинска библиотека от тренировъчни упражнения и сесии, които да бъдат гъвкави към уникалните нужди на треньорската среда и участващите футболни играчи. Създаване на приятна и предизвикателна съвкупност от дейности и упражнения за по-добро подпомагане на учебния процес. КПС не предписва да се популяризира някой от методите, които да са правилен начин за обучение на играта. Всъщност корените на проекта се основават главно на основополагащото убеждение, че има безкрайни начини и треньор и играят футбол. Като такива, ние вярваме в гъвкавостта и адаптивността и треньорите развиват собствена философия и визия за футбола.